Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder OrkideEkspressens (935 907 837) behandling av personopplysninger enten du er kunde eller benytter vår tjeneste for nyhetsbrev. Behandlingsansvaret ligger hos bedriften, ved daglig leder. Vi er også databehandler for alle opplysninger, med unntak av betalingsløsning med kredittkort og tjenesten for nyhetsbrev.

Formål og type informasjon
Vi henter inn de opplysninger fra deg som bruker for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr. Dreier det seg om nyhetsbrev er det din e-post vi trenger for å sende deg relevant informasjon. Ber du om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon og navn på reisende. Dersom tilbudet blir en bestilling hentes det i noen tilfeller informasjon om pass dersom vi også skal bistå med visum eller det kreves denne informasjonen til flyselskaper som benyttes (avhenger av reisemål og gjeldende regelverk, eks. USA).

Hvorfor trenger vi informasjon fra deg
Det meste av opplysninger hentes av oss ved en inngåelse av avtale, der du som kunde bestiller en reise eller ønsker et tilbud på en reise. Dette gjelder ikke nyhetsbrev, her vil du som kunde selv registrere deg som mottaker for denne tjenesten.
All informasjon er gitt frivillig av deg som bruker enten via telefon, e-post eller på skjemaer på vår nettside. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre.

Utleveres opplysningene til andre
Den informasjon vi får av deg som kunde brukes kun til det som er nødvendig for oss, men i noen tilfeller vil den bli delt med andre. Navn og kontaktopplysninger legges inn i alle bestillinger på fly, dette er påkrevet av flyselskapene og må gjøres tilgjengelig for dem. Dine opplysninger finnes også i bestillingssystemet til Amadeus Scandinavia så lenge din ordre er aktiv, slettes herfra ca. 2 uker etter hjemkomst. Det samme gjelder også når det bestilles hotell eller landarrangement gjennom agent eller direkte hos hotellet. Her er det også navn og i noen tilfeller kontaktinformasjon som mobil som blir utlevert.
I sjeldne tilfeller hvor agenter ordner visum eller flybilletter på stedet må også passopplysninger oversendes agenten.

Sletting og lagring
Informasjon som hentes inn fra deg som kunde eller bruker lagres primært i vårt CRM system. Sletting av kontaktinformasjon og reiseinformasjon blir gjort etter 10 år fra reisen er avsluttet. Passopplysninger blir slettet automatisk etter hjemkomst, om ikke annet er avtalt.

Påmeldte til nyhetsbrev lagres hos tredjepart, MailChimp, her slettes e-post adresse ved avmelding.

Rettigheter
Som bruker eller kunde har du rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve å få endret opplysninger, eller å få slettet de opplysninger vi har om deg. Gjelder det nyhetsbrev gjøres dette av brukeren selv, avmelding gjør også at e-post slettes. Merk at sletting av deg som kunde kan i sin helhet først skje etter 5 år etter fakturautstedelse da denne må beholdes etter Bokføringsloven. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst.

Sikkerhet
Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode holdninger hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.

Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 62 48 28 88
E-post: post@orkide.no
OrkideEkspressen, Parkveien 1, 2500 Tynset

 

Få nyhetsbrev med reiseinspirasjon og gode tilbud: